ΓΕΦ.ΑΡΕΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039904
Related Station ΓΕΦ.ΑΡΕΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000235 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403039904