Γ΄ ΝΕΚΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

The information for this time series has been copied from another database. You may be able to download the data from the respective page of the originating database.

ID 100000493
Related Station Γ΄ ΝΕΚΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ
Name
Variable ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Unit Of Measurement mm
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-04-01 08:00 ως 2011-11-30 08:00 εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013.
Instrument 120012701
Start Date
End Date
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months