Γ΄ ΝΕΚΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ
ID 120012701
Related Station Γ΄ ΝΕΚΡ. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 09/04/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 307, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.2cm, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000493 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 1997-04-01 08:00 ως 2011-11-30 08:00 εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120012701