ΓΕΦ.ΑΡΕΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039931
Related Station ΓΕΦ.ΑΡΕΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004656 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403039931