ΓΕΦ.ΑΡΕΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039902
Related Station ΓΕΦ.ΑΡΕΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΥΔΡΑΥΛΑΚΟΣ .ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕ-ΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΛΗΞΗΣ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries