ΠΗΓΗ ΣΕΛΛΑ
ID 350082201
Related Station ΠΗΓΗ ΣΕΛΛΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date 1965/01/01
Timeseries