ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002720
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000777 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202002720
200000775 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202002720
200000776 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202002720