ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 120017208
Related Station ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000645 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 120017208