ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 120017206
Related Station ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, H=1.10m, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ
Manufacturer
Model
Start Date 1965/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000648 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 120017206