ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 120017205
Related Station ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1976/04/01
End Date
Timeseries