ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 120017202
Related Station ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, DΕσ=36.0cm, H=1.94m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ(SIAP-BOLOGNA), ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: HELMAN(31/10/65-16/02/76) - SIAP 10(16/03/76-09
Manufacturer
Model
Start Date 1965/10/31
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000047 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120017202