ΧΑΛΚΙΔΑ
ID 101001508
Related Station ΧΑΛΚΙΔΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/11/30
Timeseries