ΤΡΙΚΑΛΑ
ID 101001306
Related Station ΤΡΙΚΑΛΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1896/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries