ΤΡΙΚΑΛΑ
ID 101001302
Related Station ΤΡΙΚΑΛΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1896/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries