ΣΠΑΡΤΗ
ID 101001203
Related Station ΣΠΑΡΤΗ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1893/12/01
End Date 1931/04/30
Timeseries