ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ID 101001109
Related Station ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1908/03/01
End Date 1931/12/31
Timeseries