ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ID 101001103
Related Station ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1908/03/01
End Date 1931/12/31
Timeseries