ΝΑΞΟΣ
ID 101001003
Related Station ΝΑΞΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1894/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries