ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ID 101000705
Related Station ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date 1899/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries