ΑΓΧΙΑΛΟΣ -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

The information for this time series has been copied from another database. You may be able to download the data from the respective page of the originating database.

ID 200004951
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Variable ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Unit Of Measurement mm
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013.
Instrument None
Start Date
End Date
Time stamps properties
Time scale Μηνιαία - 0 year(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months