ΓΕΦ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

The information for this time series has been copied from another database. You may be able to download the data from the respective page of the originating database.

ID 100001301
Related Station ΓΕΦ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks ΣΤΑΘΜΗ (m) Τα δεδομένα από 1997-01-01 00:00 ως 2011-05-31 00:00 ψηφιοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2013 από τη Γεωθεσία για λογαριασμό της Υδροεξυγιαντικής και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων την ίδια περίοδο.
Instrument 120022101
Start Date
End Date
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months