ΠΑΠΑΔΙΑ-ΦΡΑΓΜΑ
ID 403073862
Related Station ΠΑΠΑΔΙΑ-ΦΡΑΓΜΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model PLUVIO IΙ
Start Date 2010/11/10
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006845 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 15 minute 403073862