ΑΧΛΑΔΑ
ID 403073856
Related Station ΑΧΛΑΔΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model PLUVIO I
Start Date 2006/03/16
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006838 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ HYDRAS ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 403073856