ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
ID 403073843
Related Station ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model PLUVIO IΙ
Start Date 2009/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006819 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΔΕΗ/ΤΥΔ HYDRAS 403073843