ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
ID 403073842
Related Station ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model PLUVIO I
Start Date 2005/04/04
End Date 2008/09/08
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006818 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΔΕΗ/ΤΥΔ HYDRAS 403073842