ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
ID 403073840
Related Station ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model PLUVIO I
Start Date 2012/04/05
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006998 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm 403073840
400006997 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm 403073840
400006996 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm 403073840
400006995 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm 403073840
400006811 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ HYDRAS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 403073840