ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ID 403073828
Related Station ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model THALIMEDES
Start Date 2005/10/05
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006794 ΣΤΑΘΜΗ Variable step m 15 minute(s) 403073828
400006793 ΣΤΑΘΜΗ Variable step m 15 minute(s) 403073828