ΓΕΦ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ
ID 403073818
Related Station ΓΕΦ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model RADAR
Start Date 2011/01/20
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006775 ΣΤΑΘΜΗ Variable step m 20 MINUTE(S) 403073818