ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ
ID 403073810
Related Station ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model THALIMEDES
Start Date 2007/12/12
End Date 2011/07/11
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006766 ΣΤΑΘΜΗ Variable step m 15λεπτη - 15minute(s) 403073810