ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403073809
Related Station ΓΕΦ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model THALIMEDES
Start Date 2007/08/08
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006765 ΣΤΑΘΜΗ Variable step m 15λεπτη - 15 minute(s) 403073809