ΠΑΛΟΥΚΙ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ID 403072703
Related Station ΠΑΛΟΥΚΙ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000322 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 403072703