ΠΑΛΟΥΚΙ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ID 403072701
Related Station ΠΑΛΟΥΚΙ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries