ΣΤΕΝΟ - ΚΑΛΛΑΡΥΤΙΚΟΣ
ID 403072208
Related Station ΣΤΕΝΟ - ΚΑΛΛΑΡΥΤΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005537 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403072208