ΕΛΑΦΙ
ID 403071202
Related Station ΕΛΑΦΙ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000313 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403071202