ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ID 403070901
Related Station ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001871 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403070901