ΦΟΥΡΝΑΣ
ID 403069001
Related Station ΦΟΥΡΝΑΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/01/01
End Date 1982/02/28
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001808 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403069001