ΑΝΩ ΜΕΛΠΕΙΑ ΝΟ 2
ID 403068701
Related Station ΑΝΩ ΜΕΛΠΕΙΑ ΝΟ 2
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1945/08/01
End Date 1949/09/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001803 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403068701