ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ID 403067706
Related Station ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000302 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 403067706