ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ID 403067704
Related Station ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1986/08/01
End Date 1993/09/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001778 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403067704
400001777 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403067704