ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
ID 403067703
Related Station ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1986/08/01
End Date 1993/09/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001774 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403067703