Ν. ΠΟΤΑΜΙΑ
ID 403067604
Related Station Ν. ΠΟΤΑΜΙΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1989/07/01
End Date 1994/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001770 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403067604
400001771 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403067604