Ν. ΠΟΤΑΜΙΑ
ID 403067602
Related Station Ν. ΠΟΤΑΜΙΑ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1989/07/01
End Date 1994/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001773 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΥΓΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403067602
400001772 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΞΗΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403067602
400001769 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403067602
400001768 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403067602