ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ID 403067301
Related Station ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/03/01
End Date 1980/10/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000297 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403067301