ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ID 403067202
Related Station ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date 1975/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001751 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403067202
400001750 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403067202