ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ID 403067201
Related Station ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date 1975/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001749 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403067201