ΝΕΣΤΟΣ - ΔΙΑΒΟΛΟΡΕΜΜΑ
ID 403065702
Related Station ΝΕΣΤΟΣ - ΔΙΑΒΟΛΟΡΕΜΜΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries