ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΗ
ID 403065301
Related Station ΤΑΦΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΥΕΒ./**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/04/01
End Date 1978/05/31
Timeseries