ΑΓΓΙΤΗΣ - ΣΙΔ.ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΓΙΣΤΗΣ
ID 403065101
Related Station ΑΓΓΙΤΗΣ - ΣΙΔ.ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΓΙΣΤΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΥΕΒ. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries