ΡΕΜΑ ΣΤΑΡΑ - ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ID 403065016
Related Station ΡΕΜΑ ΣΤΑΡΑ - ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400005452 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403065016