ΡΕΜΑ ΣΤΑΡΑ - ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ID 403065003
Related Station ΡΕΜΑ ΣΤΑΡΑ - ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΑΝΑΝΤΗ 0-2/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1978/05/26
End Date
Timeseries